COVID19-informatie

Inmiddels is er weer touringcarvervoer mogelijk in Nederland met een volledige bezetting. Busvervoer Nederland maakte voor het touringcarvervoer dit protocol. De informatie over reizen in en naar het buitenland met een touringcar is te vinden in de categorie coronamaatregelen, die

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening bevat regels voor gegevensbescherming. Wat de verordening betekent voor de praktijk van bedrijven in het personenvervoer staat beschreven in de Handleiding AVG. Wilt u deze handleiding

Gordels

Indien een touringcar voorzien is van gordels dienen de passagiers deze te gebruiken. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de passagiers zelf (wanneer zij twaalf jaar of ouder zijn). Echter, het is een wettelijke plicht van de ondernemer en de chauffeur