EU-portaal voor detacheringen 

Terug

In het kader van Mobility Package 1 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de Europese regels voor transportondernemers. Een van de wijzigingen is dat er alleen nog maar detacheringen aangegeven mogen worden in het Europese systeem daarvoor. Dit systeem, dat het mogelijk maakt om via een website (in eigen taal) detacheringen te regelen in het buitenland, vervangt de aangifteprocessen en systemen van de afzonderlijke lidstaten (zoals bijvoorbeeld ‘Sipsi’ in Frankrijk).

Het EU portaal ‘Wegvervoer Detacheringsverklaring’ via het Interne Markt Informatiesysteem (IMI) dient vanaf 2 februari 2022 gebruikt te worden voor ALLE detacheringsaangiften: https://www.postingdeclaration.eu/landing

Oefenen kan ook
Oefenen met de registratiemethode kan ook op de speciale trainingswebsite (schakel rechtsboven naar een Nederlandse weergave). Een inlogaccount aanmaken kan via deze website.

Busvervoer Nederland werkt aan een handleiding voor dit registratieportaal. Die komt in de loop van het voorjaar beschikbaar.