Gordels

Terug

Als een zitplaats voorzien is van een veiligheidsgordel, zijn passagiers verplicht deze te gebruiken. Dat geldt ook in een touringcar.

De verantwoordelijkheid voor het dragen van de gordel ligt, als deze 12 jaar of ouder is, bij de passagier zelf. Echter, het is een wettelijke plicht van de ondernemer en de chauffeur om te wijzen op het verplichte gebruik van de gordel. Dit kan bijvoorbeeld door pictogrammen te gebruiken in de bus waaruit blijkt dat er een gordelverplichting is, het verplichte gordelgebruik voorafgaand aan de reis te melden via de geluidsinstallatie of door het tonen van een veiligheidsfilm.

Het is verboden om een groep kinderen onder de 12 jaar te vervoeren wanneer niet wordt voldaan aan de regels omtrent gordelgebruik.

De volledige regels zijn te vinden in artikel 59a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.