Europees portaal voor detacheringsaangiften beschikbaar

In het kader van Mobility Package 1 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de Europese regels voor transportondernemers. Een van de wijzigingen is dat er alleen nog maar detacheringen aangegeven mogen worden in het Europese systeem daarvoor. Dit systeem, dat het

COVID19-informatie

Voor al het touringcarvervoer tijdens de coronacrisis stelden Busvervoer Nederland, FNV en CNV een COVID19-richtlijn op. Verder zijn de volgende zaken van belang: Informatie van de Europese Unie over de maatregelen per land is hier te vinden. Voor chauffeurs in

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening bevat regels voor gegevensbescherming. Wat de verordening betekent voor de praktijk van bedrijven in het personenvervoer staat beschreven in de Handleiding AVG. Wilt u deze handleiding