EU-portaal voor detacheringen 

In het kader van Mobility Package 1 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de Europese regels voor transportondernemers. Een van de wijzigingen is dat er alleen nog maar detacheringen aangegeven mogen worden in het Europese systeem daarvoor. Dit systeem, dat het

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening bevat regels voor gegevensbescherming. Wat de verordening betekent voor de praktijk van bedrijven in het personenvervoer staat beschreven in de Handleiding AVG. Wilt u deze handleiding

Gordels

Als een zitplaats voorzien is van een veiligheidsgordel, zijn passagiers verplicht deze te gebruiken. Dat geldt ook in een touringcar. De verantwoordelijkheid voor het dragen van de gordel ligt, als deze 12 jaar of ouder is, bij de passagier zelf.